"Modig"

- självförtroendekurs 

(Intensvikurs 2ggr) 


Tycker din hund att världen är lite läskig? Eller är du bara mån om att din hund ska ha självförtroende att ta sig an nya utmaningar?


Kursen "Modig" syftar till att hunden ska få testa på att utmana sig själv i sådant som kan vara lite läskigt, övervinna rädslor och bygga självförtroende. Men också få bättre kroppskontroll och balans för att bli just modig. 


Kursen bygger på positiv förstärkning och hundens medbestämmande, hunden ska själv våga utmana sig utan tvång ifrån oss, men med vår stöttning. T.ex. krypa igenom saker, gå på olika underlag och balansera.


Kursen hålla både inom- och utomhus. 


Planerade datum 


Söndag 3/3 kl. 11:30-13:00

Resterande tillfälle: 10/3


Anmälan och priser


Kostnad: 600 kr 


Anmälan till Mia Ljung


Telefon: 070-6457751 

Mail: marfor1103@gmail.com